EN

اخبار و مقالات / ویلای برادر کوچکتر

مسئله متناقض طراحی این بود که چگونه پروژه در عین حال که در گودی قرار گرفته است، بتواند خود را بنمایاند و در بین مابقی پروژه‌ها گم نشود و شخصیت خود را داشته باشد و همچنین مانع اشراف همسایگان بلندقدش بر فضاهای خصوصی و حیاطش بشود. این کار با ایجاد فرمی 8 شکل در پلان انجام شد، به این صورت که حیاط مشرف به بستر رودخانه در میان یال‌های 8 قرار گرفت و با اغراق در فرم 8 در مقطع پروژه که یادآور فرم سقف‌های شیب‌دار شمال و شله‌های تفریحی است، پروژه توانست گودی زمین را جبران کند و به اندازه همسایگان قد بکشد.

مطالعه بر روی انواع سقف‌های شیب‌دار و کلیشه‌زدایی از تیپ‌های شناخته‌شده‌ای مثل “شله” و ترکیب آن با فضای داخلی و دیوارهای منحنی‌شکل آن، از چالش‌های این پروژه بود که فضاهایی متنوع و پر از انقباض و انبساط را برای پروژه به ارمغان آورد.