EN

اخبار و مقالات / استفاده از نورپردازی ها در ساختمان منوط بر چیست؟

استفاده از نورپردازی ها در ساختمان منوط بر چیست؟

استفاده از نورپردازی ها در ساختمان همیشه منوط بر نمای ساختمان نیست.از نورپردازی در سایر قسمت های ساختمان نیز استفاده می شود. برای هیجان انگیز تر شدن محوطه بیرونی خانه خود از نورپردازی در طراحی مبلمان حیاط و محوطه بیرونی خانه استفاده کنید.و شاهد باشید که چگونه می تواند باعث ایجاد تغییر در طراحی دکوراسیون حیاط خانه شما گردد. 
به طور مثال اگر در طراحی محوطه بیرونی خانه خود از پله استفاده می کنید برای این که در شب مشکلی برای قدم زدن نداشته باشید می توان از نور پردازی های سطحی در زیر پله ها استفاده گردد.
 روش های مختلفی برای نورپردازی ساختمانوجود دارد مانند :  

نورپردازی خشن،
نورپردازی یکدست،
نورپردازی از داخل و بیرون,...